Giỏ hàng

Tất cả sản phẩm

HEELGARDE #4 ( ĐAU GÓT CHÂN )
DEER PLACENTA STEAMCELL XO
-15%
2,450,000₫ 2,880,000₫
COLLAGEN XO
-15%
1,650,000₫ 1,940,000₫
AMERICAN GINSENG XO (SÂM HOA KỲ)
-15%
1,480,000₫ 1,740,000₫
CORDYCEPS XO (ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO)
-15%
1,480,000₫ 1,740,000₫
REISHI XO – RED & BLACK (LINH CHI ĐỎ VÀ ĐEN)
-15%
REISHI XO – RED (LINH CHI ĐỎ)
-15%
1,480,000₫ 1,740,000₫
BIOTONIC #19 (BỔ MÁU)
STANAROL #18 (MỠ TRONG MÁU)
HEMORRID #9 (BỆNH TRĨ)
DIGESTGARDE #8A (LẠNH BAO TỬ)
CEREBRAUN #7 (BỔ NÃO)
Facebook Youtube Zalo Top